Project Description

Krissy’ Wimpernzimmer – Wimpernverlängerungen, Permanent Make-up, …

  • Logo
  • Website (in progress): www.krissy.at
  • Fotos
  • Film (in progress)
  • Grafik: Visitenkarten, Folder